Ogłoszenia, korepetycje Serwis Korepetycje.pl Ogłoszenia, korepetycje
Znajdziesz tu korepetycje z języka angielskiego
Logowanie do systemu zarządzania ogłoszeniami o korepetycjach
Korepetycje z matematyki
Regulamin serwisu Korepetycje.pl
Korepetycje z matematyki
Napisz do serwisu Korepetycje.pl
korepetycje.pl   Serwis korepetycje.pl z ogłoszeniami o korepetycjach   przedmiot: Chemia   Serwis korepetycje.pl z ogłoszeniami o korepetycjach   miasto: dowolne  
      Witamy na Korepetycje.pl

Imię Przedmiot Miasto Dzielnice Cena
60 min
Tel.
komórkowy Jestem nauczycielem chemii z tytułem naukowym doktora. Prowadzę indywidualne zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym. Dydaktykę realizuję według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE. Materiał podzielony został na kilkanaście bloków tematycznych. W ramach omawianych zagadnień, wspólnie z maturzystą rozwiązywane są liczne zadania. Każdy z działów zakończony jest sprawdzianem, który uczeń rozwiązuje samodzielnie w swoim domu. Wiele zagadnień (np. mechanizmy reakcji w chemii organicznej czy stereoizomeria) omawiam również na poziomie akademickim, w celu łatwiejszego ich zrozumienia. Ostatni etap przygotowań do egzaminu polega na rozwiązywaniu zadań maturalnych z lat poprzednich, wraz ze szczegółową analizą występujących w nich problemów. Część teoretyczna materiału omawiana jest w formie prezentacji multimedialnych (z wykorzystaniem projektora), których treść uczeń otrzymuje w formie elektronicznej, możliwej do wydrukowania (pliki PDF). Podczas tego etapu kursu maturzysta może w dowolnym momencie przerywać prezentację, aby na dłuższą chwilę zatrzymać się nad omawianym zagadnieniem - jestem zdecydowanym przeciwnikiem biernego przekazywania wiedzy w formie czysto wykładowej. DLATEGO TEŻ: Zajęcia prowadzę z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych - modeli cząsteczek, itp. Przeprowadzam również proste doświadczenia chemiczne (np. reakcje strąceniowe, roztwarzania osadów, próba biuretowa czy próba Trommera, elektroliza wodnych roztworów itd.). Dzięki temu, łatwiejsze staje się zrozumienie danego zagadnienia. Ponadto uczeń nabywa umiejętność poprawnego opisu doświadczeń chemicznych - poznaje zastosowanie szkła laboratoryjnego oraz wyciąga stosowne wnioski na podstawie obserwacji zachodzących zjawisk. PONADTO: Przedstawiam metody rozwiązywania zadań, które w szkole (ze względu na brak czasu) zwykle omawiane są tylko w sposób ogólny. Absolutnie nie narzucam własnych metod obliczeniowych – jestem gorącym zwolennikiem innowacyjnego podejścia ucznia do danego zagadnienia, aczkolwiek czuwam nad poprawnym jego interpretowaniem od strony matematycznej, jak również fizykochemicznej. Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych (2-3 osób). Oprócz prowadzonego kursu maturalnego udzielam również korepetycji "na bieżąco" i "na ostatnią chwilę". Pomagam w nadrabianiu bardzo dużych zaległości. Jestem egzaminatorem maturalnym. Godziny lekcji są do uzgodnienia. Zajęcia prowadzę w przyjaznej, bezstresowej atmosferze. Zapraszam również uczniów gimnazjum startujących w kuratoryjnym konkursie chemicznym, będącym odpowiednikiem Olimpiady Chemicznej. Mam nadzieję, że również w tym roku zaprezentowany przeze mnie program spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających maturzystów. Do zobaczenia na zajęciach :) Rafał tel. 694 234 495 GG: 4843938 chemia matura, przygotowanie do matury rozszerzonej z chemii, kurs maturalny z chemii, korepetycje, nauczyciel, pracownik naukowy, Warszawa

 Lekcje chemii z doświadczeniami. Unikalna propozycja dla uczniów zainteresowanych chemią, m.in. dla przygotowujących się do konkursów chemicznych. Pasjonujące lekcje u pasjonata. Lekcje odbywają się w domu ucznia. Przynoszę wszystko co jest potrzebne do doświadczeń, przeprowadzamy eksperymenty i omawiamy je. Piszemy równania reakcji i wyjaśniamy sobie zachodzące procesy. Nauczanie w szkole zazwyczaj opiera się na zasadzie "papier, ołówek i książka". Lekcje z doświadczeniami pozwalają bezpośrednio doświadczać wiedzy, co powoduje pełniejsze jej przyswajanie. Na przykład "niebieski galaretowaty osad wodorotlenku miedzi(II)" przestaje być dla ucznia pustą frazą, a zaczyna być opisem czegoś, czego doświadczył. Czym innym jest opis smaku potrawy, a czym innym jej smakowanie! Na jednej lekcji przeprowadzamy siedem eksperymentów. To często więcej niż nauczyciele przeprowadzają na lekcjach w szkole przez wszystkie lata nauki chemii... Wielu z tych doświadczeń w ogóle nie zobaczy się w szkole. Przykładowe doświadczenia, które możemy przeprowadzić na korepetycjach: Wulkan - rozkład dichromianu(VI) amonu. Reakcja nadtlenku wodoru (perhydrolu) z manganianem(VII) potasu. Momentalnie bucha duży strumień mgły od podłogi do sufitu. Zielony płomień - otrzymywanie boranu trietylu. Wybuchające bańki mydlane. Otrzymywanie i spalanie wodoru. Gwałtowny samozapłon - zapalanie ozonem. Chemiczne roślinki. Reakcje z krzemianami. Dym bez ognia. Reakcja amoniaku z chlorowodorem. Jodek azotu - substancja wybuchająca od dotknięcia. Mieszanina błyskowa - manganian(VII) potasu z pyłem aluminiowym. Barwne reakcje z badaniem odczynu za pomocą wskaźników. Otrzymywanie srebra - reakcja azotanu(V) srebra(I) z miedzią. Próba Tollensa - powstawanie lustra srebrnego. Kolorowe reakcje strąceniowe. I wiele innych. Korepetycje z doświadczeniami kosztują 160 zł za lekcję trwającą półtorej godziny. Zapraszam serdecznie.
Największy wybór ogłoszeń dotyczšcych korepetycji Dodawanie ogłoszeń o korepetycjach Korepetycje Regulamin serwisu korepetycje Największy wybór ogłoszeń dotyczšcych korepetycji z angielskiego Mail do serwisu korepetycje.pl
      Reklama
Dziecięce zabawy i gry