Cena / za 60 min 50 zł
Lekcje online Nie
Miasto Warszawa
Miejsce Dowolnie
Zakres Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła średnia Matura Studia

Chętnie udzielę lekcji angielskiego uczniom zainteresowanym ...

Chętnie udzielę lekcji angielskiego uczniom zainteresowanym nabyciem oraz doskonaleniem umiejętności posługiwania się tym językiem. Działam na terenie południowych dzielnic oraz przedmieść Warszawy. Pomogę poprawić wyniki w szkole czy na studiach, przygotować się do egzaminów lub matury. Z racji mojego doświadczenia zawodowego mogę prowadzić zajęcia ze specjalistycznego języka dotyczącego zagadnień projektowych, architektonicznych, budowlanych czy też w mniejszym zakresie, ogólno-inżynieryjnych.

Uczę posługiwania się dialektem południowo-angielskim, który jest najbardziej pożądany zarówno w kontaktach biznesowych jak i osobistych z mieszkańcami Wysp Brytyjskich oraz dawnych krajów Imperium. Stanowi to dużą rzadkością na polskim rynku edukacyjnym. Prawie nikt w kraju, za wyjątkiem bardzo małej części native-speakerów, nie uczy mówić tak elegancko jak ja.

Odnośnie moich kompetencji, poza certyfikatami językowymi, (najnowszy IELTS z roku 2011 na ocenę 8.5/9 tuż sprzed emigracji do Anglii) skończyłem studia architektoniczne oraz pracowałem jako architekt w Londynie w sumie przez pięć i pół roku.

Posiadam pewne doświadczenie w nauczaniu w systemie „1 na 1” oraz mam możliwość organizacji dodatkowych konsultacji pedagogicznych w razie wystąpienia trudności z nauką.

Przestrzegam poniższego regulaminu prowadzenia zajęć:

1. Pierwsze zajęcia są nieodpłatne
2. Płatność następuje z góry za miesiąc
3. Zajęcia nieodwołane do 24 godzin przed planowanym rozpoczęciem przepadają i nie podlegają refundacji. Zasada ta działa w obie strony. Jeżeli ja nie odwołam zajęć odpowiednio wcześnie, to po odrobieniu zaległego spotkania, następną lekcję prowadzę za darmo.
4. Zajęcia odwołane przynajmniej na dobę wcześniej są odrabiane w uzgodnionym terminie bądź też płatność za nie przechodzi na następny miesiąc.
5. Nie może być więcej niż 3 zaległych lekcji przełożonych „do odrobienia”. Jeżeli uczeń przekłada czwarte zajęcia w miesiącu, to płatność za nie przepada.

Z moich doświadczeń wynika, że przestrzeganie powyższych zasad nie tylko dobrze reguluje kwestie czasowo-finansowo, ale równie ważne bardzo dobrze wpływa na wyniki w nauce oraz motywację uczniów, za które ponoszę odpowiedzialność.