Cena / za 60 min 80 zł
Lekcje online Nie
Miasto Warszawa
Miejsce U korepetytora
Przedmiot Język polski
Zakres Szkoła średnia Matura Studia

Jestem nauczycielką języka polskiego. Udzielam lekcji na każ...

Jestem nauczycielką języka polskiego. Udzielam lekcji na każdym szczeblu nauczania, szczególnie zapraszam uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego - zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Dydaktykę realizuję według autorskiego programu, który w pełni pokrywa się z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz CKE.

Priorytetem mojej pracy z uczniem jest przede wszystkim opanowanie umiejętności prawidłowego napisania wypracowania maturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem tezy interpretacyjnej wraz z określeniem problemu, która to w przypadku nowej matury stanowi podstawę prawidłowo napisanej rozprawki lub eseju maturalnego.

W przypadku dłuższej współpracy opracowuję indywidualny plan pracy z uczniem, który to zostaje przedstawiony na pierwszych zajęciach.

Omawiany materiał jest podzielony na kilkanaście bloków tematycznych, z których każdy przedstawiam zarówno w formie teoretycznej jak i praktycznej.

Ponadto zajęcia są uzupełniane nowoczesnymi technikami audiowizualnymi np. prezentacjami multimedialnymi z użyciem projektora i ekranu oraz licznymi pomocami dydaktycznymi, jak na przykład nowatorskimi planszami edukacyjnymi, kartami magnetycznymi przeznaczonymi do układania na tablicy itp.

Na każdych zajęciach uczeń otrzymuje komplet autorskich materiałów np. informacje o omawianej epoce literackiej, tematy wypracowań itp. Podczas lekcji omawiam również zadania z matury ustnej z trzech obowiązujących zakresów, czyli teksty literackie, językowe, ikoniczne. W tym przypadku zwracam szczególną uwagę na możliwości odnoszenia się do innych tekstów kultury. Zaznaczam, że uczeń otrzymuje listę filmów, jakie warto obejrzeć, czy wykaz dzieł sztuki, z którymi warto się zapoznać. Omawiam również, w jaki sposób interpretować plakat teatralny.

Każde zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy, efektywny i z humorem w specjalnie do tego przystosowanym pokoju. Serdecznie zapraszam osoby w każdym wieku przygotowujące się do egzaminu ośmioklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, jak również osoby startujące w konkursach i olimpiadach z języka polskiego.

W trakcie trwania nauki rodzice na bieżąco informowani są o postępach swoich dzieci.

Dysponuję licznymi referencjami byłych uczniów (bądź ich rodziców) do wglądu dla osób zainteresowanych.

Cena jednej godziny zegarowej DORAŹNYCH zajęć indywidualnych wynosi 100 zł.
Zajęcia indywidualne odbywające się regularnie są w cenie 80 zł/h
Możliwe są również zajęcia w grupach dwuosobowych w cenie 60 zł/osobę/h lub trzyosobowych - 50 zł/osobę/h.

Zapraszam
Tel. 602 711 335