Ogłoszenia, korepetycje Serwis Korepetycje.pl Ogłoszenia, korepetycje
Znajdziesz tu korepetycje z języka angielskiego
Logowanie do systemu zarządzania ogłoszeniami o korepetycjach
Korepetycje z matematyki
Regulamin serwisu Korepetycje.pl
Korepetycje z matematyki
Napisz do serwisu Korepetycje.pl
      Regulamin serwisu Korepetycje.pl

Regulamin serwisu Korepetycje.pl

Warunki użytkowania serwisu
1. Warunkiem użytkowania serwisu Korepetycje.pl przez
   a. osoby zamieszczające ogłoszenia (zwane dalej ogłoszeniodawcami);
   b. osoby czytające ogłoszenia (przeglądające strony serwisu Korepetycje.pl).
jest akceptacja niniejszego regulaminu.
2. Czytając, przeglądając, zamieszczając ogłoszenia, czy też używając w jakikolwiek sposób serwis Korepetycje.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Serwis Korepetycje.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualny regulamin znajdujący się na stronie http://www.Korepetycje.pl/regulamin.php.
4. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym regulaminem, prosimy nie odwiedzać serwisu Korepetycje.pl, w szczególności nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Korepetycje.pl.

Odpowiedzialność
1. Serwis Korepetycje.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, w tym za prawdziwość i rzetelność ogłoszeń.
2. Kontakt między czytającymi ogłoszenia a ogłoszeniodawcami odbywają się na wyłączną odpowiedzialność tychże stron. 3. Wszelkie uzgodnienia między czytającymi ogłoszenia a ogłoszeniodawcami odbywają się na wyłączną odpowiedzialność tychże stron.
4. W szczególności serwis Korepetycje.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
   a. Zachowanie ogłoszeniodawców i osób czytających ogłoszenia;
   b. Dobre intencje ogłoszeniodawców / osób czytających ogłoszenia;
   c. Transakcje zawarte między ogłoszeniodawcami a czytającymi ogłoszenia.
5. Osoby czytające ogłoszenia jak i ogłoszeniodawcy kontaktując się między sobą muszą stosować zasadę ograniczonego zaufania i samemu zadecydować o rzetelności i prawdziwości podawanych informacji.

Dozwolone / niedozwolone treści ogłoszeń
1. Ogłoszeniodawca zamieszczając ogłoszenie zobowiązuje się, że:
   a. Treść ogłoszenia jest zgodna z normami prawnymi i etycznymi obowiązującymi w Polsce;
   b. Treść ogłoszenia dotyczy oferty usług edukacyjnych;
   c. Treść ogłoszenia nie zawiera materiałów erotycznych, towarzyskich, matrymonialnych;
   d. Treść ogłoszenia nie zawiera linków do innych serwisów oraz stron WWW, chyba, że pole w wypełnianym formularzu mówi wyraźnie, że należy wpisać adres witryny WWW;
   e. Treść ogłoszenia jest rzetelna, dotyczy ogłoszeniodawcy i odpowiada stanowi faktycznemu w momencie zatwierdzenia ogłoszenia.
2. Zabrania się:
   a. Zamieszczania ogłoszeń w nieodpowiednich kategoriach;
   b. Umieszczania w ogłoszeniu treści i grafik innych niż wskazuje na to pole formularza (na przykład: logo firmy, materiałów reklamowych, itp.);
   c. Oferowania usług i produktów, których obrót jest sprzeczny z polskich prawem;
   d. Zamieszczania ogłoszeń, których treść jest sprzeczna z dobrym obyczajem, zawiera wulgaryzmy, słowa niecenzuralne, obraźliwe;
   e. Narusza prawa osób trzecich.
2. Serwis Korepetycje.pl ma prawo usuwać wszelkie ogłoszenia nie spełniające regulaminu bez powiadomienia ogłoszeniodawcy.
3. Usunięcie 2 (dwóch) ogłoszeń danego ogłoszeniodawcy z powodu niespełnienia regulaminu może skutkować usunięciem całego konta.

Odmówienie publikacji ogłoszenia / rejestracji konta
1. Serwis Korepetycje.pl zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji ogłoszenia (w tym również skasowania ogłoszenia) bez podania przyczyny.
2. Serwis Korepetycje.pl zastrzega sobie prawo odmówienia rejestracji konta ogłoszeniodawcy bez podania przyczyny.

Prawa autorskie
1. Zabrania się kopiowania treści, grafik, zdjęć zamieszczanych przez ogłoszeniodawców. Wobec osób stosujących takie praktyki mogą zostać podjęte kroki prawne.
2. Zawartość stron w domenie i poddomenach domeny Korepetycje.pl oraz nazwa domeny Korepetycje.pl podlegają ochronie prawnej.
3. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty, inne teksty, układ stron, rozmieszczenie treści oraz pliki tworzące serwisy w domenie i poddomenach Korepetycje.pl stanowią własność serwisu Korepetycje.pl lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie ich i rozpowszechnianie za pomocą jakiekolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z serwisem Korepetycje.pl .Osoby kopiujące i wykorzystujące wymienione elementy mogą ponieść konsekwencje prawne i karne.
4. Pojedyncze dokumenty publikowane przez Korepetycje.pl w World Wide Web mogą zawierać inne notki a prawach autorskich związane z tymi dokumentami.
5. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

Czas ważności ogłoszeń / konta ogłoszeniodawcy
1. Ogłoszenie pojawia się w serwisie w chwili jego zatwierdzenia przez ogłoszeniodawcę
2. Każde ogłoszenie jest ważne przez 30 dni od momentu jego zatwierdzenia. Po tym terminie ogłoszenie jest automatycznie usuwane.
3. Usunięcie przez serwis Korepetycje.pl ogłoszenia które utraciło ważność, nie powoduje usunięcia konta ogłoszeniodawcy jak również nie powoduje usunięcia innych, ważnych ogłoszeń ogłoszeniodawcy.
4. Ogłoszeniodawca ma możliwość wielokrotnego przedłużenia czasu ważności ogłoszenia. Czas ważności przedłużonego ogłoszenia nie może być dłuższy niż 30 dni od daty przedłużenia ogłoszenia.
5. Ogłoszeniodawca ma możliwość usunięcia dowolnego ogłoszenia w dowolnym momencie.
6. Ogłoszeniodawca ma możliwość usunięcia swojego konta w dowolnym momencie. Operacja ta skutkuje usunięciem wszystkich jego ogłoszeń.
7. W przypadku braku zamieszczania ogłoszeń przez ogłoszeniodawcę przez 24 miesiące (2 lata), konto ogłoszeniodawcy zostanie usunięte automatycznie bez konieczności powiadomienia.

Koszt zamieszczania ogłoszeń
1. Zamieszczanie ogłoszeń jak również utrzymanie konta ogłoszeniodawcy jest w obecnej formie serwisu Korepetycje.pl bezpłatne.
2. W przyszłości zostaną wprowadzone opłaty za zamieszczanie ogłoszeń, pozycjonowanie ogłoszeń. Możliwe jest wprowadzenie opłat za utrzymanie konta ogłoszeniodawcy.
3. Serwis Korepetycje.pl może w każdej chwili, bez podania przyczyn zaprzestać oferowania usług i produktów bezpłatnych.

Sposób użytkowania serwisu przez ogłoszeniodawcę
1. Warunkiem zamieszczenia ogłoszeń przez ogłoszeniodawcę jest rejestracja ogłoszeniodawcy
2. Rejestracja ogłoszeniodawcy polega na założeniu konta w serwisie Korepetycje.pl.
3. Założenie konta odbywa się w następujących krokach:
   a. Ogłoszeniodawca podaje swoje dane osobowe;
   b. Otrzymuje email przesłany na podany adres;
   c. Klika na link zawarty w treści maila potwierdzając swój adres email i chęć korzystania z serwisu Korepetycje.pl jak ogłoszeniodawca.
4. Po założeniu konta, ogłoszeniodawca może zalogować się na swoje konto i dodawać ogłoszenia.
5. Zalogowanie się na konto ogłoszeniodawcy polega na podaniu loginu (email) i hasła.

Identyfikacja ogłoszenia / ogłoszeniodawcy
1. Ogłoszeniodawcy rozróżniani są poprzez adres poczty elektronicznej email.
2. Każdy ogłoszeniodawca ma swoje konto, którego identyfikatorem jest adres email.
3. Ogłoszeniodawca może mieć wiele różnych ogłoszeń.
4. Ogłoszeniodawca może mieć tylko jedno ogłoszenie dotyczące danego przedmiotu.

Bezpieczeństwo konta ogłoszeniodawcy
1. Dostęp do konta ogłoszeniodawcy chroniony jest hasłem i tylko hasłem.
2. Serwis Korepetycje.pl przechowuje hasło ogłoszeniodawcy w postaci zaszyfrowanej. Serwis Korepetycje.pl nie posiada dostępu do hasła ogłoszeniodawcy.
3. W przypadku utraty hasła, na żądanie ogłoszeniodawcy serwis Korepetycje.pl automatycznie wygeneruje hasło i prześle je na adres email konta ogłoszeniodawcy.
4. Każdy ogłoszeniodawca zobowiązany jest samodzielnie chronić dostęp do swojego konta.
5. W szczególności ogłoszeniodawca zobowiązany jest
   a. Chronić hasło przed dostępem osób trzecich;
   b. Stosować odpowiednio długie i skomplikowane hasło.
6. Za użycie konta ogłoszeniodawcy przez osoby trzecie, odpowiedzialność ponosi ogłoszeniodawca.

Niezapowiedziane wiadomości
1. Serwis Korepetycje.pl - Szkoła Myślenia zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszym regulaminem.
2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis Korepetycje.pl rozumie
   a. informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów;
   b. newslettery, czasopisma, informacje o usługach i produktach (na przykład zmiany, wewnętrzne promocje);
   c. niekomercyjne listy (na przykład życzenia, komentarze osobiste itp.);
   d. informacje komercyjne, których rozesłanie zostało opłacone przez firmy trzecie.
3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych serwisu Korepetycje.pl.
4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
5. Serwis Korepetycje.pl - Szkoła Myślenia nie opowiada za treść przekazywanych informacji komercyjnych.

Jawność danych osobowych
1. Wszystkie wprowadzone przez ogłoszeniodawce dane (dotyczące osoby ogłoszeniodawcy jak i samego ogłoszenia) są dostępne dla wszystkich przeglądających ogłoszenia.
2. Serwis Korepetycje.pl nie ma możliwości zabezpieczenia ogłoszeniodawców przed osobami prywatnymi lub firmami, które wykorzystają te dane do nietycznych, czy sprzecznych z prawem celów (na przykład przesłania nieokreślonych informacji).
Cookies (ciasteczka)
1. Niektóre obszary serwisu Korepetycje.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty przeglądającego serwis Korepetycje.pl i identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika ani jego danych.
3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Reklamodawcy
1. Serwis Korepetycje.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
2. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.
3. Wprawdzie serwis Korepetycje.pl przykłada sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują w serwisie swoje reklamy byli wiarygodni, jednak serwis Korepetycje.pl nie może odpowiadać za ich czyny.
4. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.
5. Osoby kontaktujące się, podające dane, nabywające produkty i usługi od serwisów i firm, których reklamy, ogłoszenia, formularze są zamieszczone w serwisie Korepetycje.pl (także jego newsleterrach, publikacjach, itp.) czynią to na własna odpowiedzialność.

Wyłączenie odpowiedzialności
1. Chociaż serwis Korepetycje.pl dołożył wszelkich starań, by informacje na stronach serwisu Korepetycje.pl były jak najbardziej prawidłowe, serwis Korpetycje.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
2. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.
3. Serwis Korepetycje.pl nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na stronach serwisu Korepetycje.pl lub rozpowszechnianych za pośrednictwem tych stron.
4. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na prezentowanych w serwisie Korepetycje.pl opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach, rysunkach, tekstach, i wszelkich innych publikacjach stanowi działanie na własne ryzyko.
5. Treści przekazywane są w takiej formie, w jakiej są dostępne.
6. Dlatego nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co zostało zaprezentowane. Wszelkie teksty, które udostępniono powinny być szczegółowo analizowane, badane pod kątem przydatności i efektu dla własnej osoby czy też osób, którym je się podaje, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.
7. Zawarte w serwisie Korepetycje.pl własne artykuły zawsze zgadzają się z opinią serwisu Korepetycje.pl i taką też opinią właśnie są.

Dostępność serwisu
1. Serwis Korepetycje.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania serwisu celem wykonania prac technicznych, modernizacyjnych, konserwacji, bez uprzedniego powiadomienia.
2. Serwis Korepetycje.pl nie gwarantuje stałej dostępności stron serwisu.

Uwagi, reklamacje
1. Uwagi / reklamacje prosimy kierować na adres (podając w treści uwagi / reklamacji szczegółowy opis problemu):
uwagi@Korepetycje.pl
2. W przypadku stwierdzenia
   a. naruszenia niniejszego regulaminu
   b. ogłoszenia z Twoimi danymi teleadresowymi których nie jesteś autorem
prosimy o kontakt na adres:
uwagi@Korepetycje.pl

Data wprowadzenia regulaminu
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2008 roku.
2. Wszelkie poprzednie regulaminy tracą ważność.

Największy wybór ogłoszeń dotyczšcych korepetycji Dodawanie ogłoszeń o korepetycjach Korepetycje Regulamin serwisu korepetycje Największy wybór ogłoszeń dotyczšcych korepetycji z angielskiego Mail do serwisu korepetycje.pl
      Reklama