Cena / za 60 min 20 zł
Lekcje online Nie
Miasto Wrocław
Miejsce Dowolnie
Przedmiot Geodezja
Zakres Szkoła średnia Matura Studia

***TYLKO ON-LINE*** Absolwent Geodezji i Kartografii na AGH ...

***TYLKO ON-LINE***
Absolwent Geodezji i Kartografii na AGH Oferuje pomoc przy tworzeniu operatów, zadaniach oraz innych projektach związanych z szeroko rozumianą geodezją tj.
- Obliczenia wszelkich dzienników

- obliczanie objętości

-NMT (Numeryczne Modele Terenu)

- Modelowanie 3D

- Mapy numeryczne

- Wszelkie opracowania drogowe

- Suwnice

-Rachunek wyrównawczy

- plan zagospodarowania przestrzennego

- obliczenie współrzędnych satelit GPS / odbiornika

- oraz wszelkie inne projekty na kierunku geodezja lub kierunkach pokrewnych (budownictwo, gospodarka nieruchomościami etc.)

Szybkie terminy realizacji.

email: krzysztof-zawadz@wp.pl